ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ за учебната 2017/2018г.

Във връзка с подготовката и организацията на дейностите по  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 – за учебната 2017/2018 г. ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ВИЖ ТУК

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.