Категория: Прием в I-ви клас

Училищен план- прием

Ред и условия за прием на ученици за учебната 2017/ 2018г. план прием 1 клас 2017-2018г.