All posts by oubyala

Проект „Подкрепа за успех“

За учебната 2020/2021г. в нашето училище са създадени и стартираха успешно своите занятия, 10 групи за допълнително обучение  по български език и литература и по математика в начален етап – групи:  БЕЛ 1/2клас; БЕЛ3клас; БЕЛ4клас; математика1/2 клас, математика 3клас, математика 4 клас в прогимназиален етап – групи: БЕЛ5клас; БЕЛ6/7 клас; математика 5 клас, математика 6/7клас

Kампания „За по-добро образование и здраве“

На 7 декември 2020г. Фондация “ Обществен дарителски фонд Сливен“ дари на 4 ученика от училището таблети на обща стойност 1400 лева. Таблетите са осигурени в рамките на кампанията “ За по- добро образование и здраве“ БЛАГОДАРНОСТ ОТ СЪРЦЕ на ДАРИТЕЛИТЕ! СВЕТЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ! от учениците, родителите и учителския колектив