Групи за занимания по интереси за учебната 22/23г

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на  групите за занимания по интереси  в ОУ „Хаджи Димитър” с. Бяла, се осъществява съгласно Наредба за приобщаващото образование чл. 21д, ал. 1.

Групи за занимания по интереси в ОУ „Хаджи Димитър” с. Бяла за учебната 2022/2023г.

Ученици заявили желание за участие в занимания по интереси са 26 от I до VII клас, разпределени в 2 група , както следва:

  • 1 група в приоритетната област „Технологии”

Клуб „Сръчковци“ – I/ IVклас – р-л: Стоилка Стоилова  – 11 ученици

  • 1 група в приоритетната област „Природни науки”

Клуб “ Млад природолюбител“ – V/ VI клас – р-л: Мария Станева  – 15 ученици

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.