ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ СЛЕД VIII кл.

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

НА ВНИМАНИЕТО НА

УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ

ЗА ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС И

НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че подаването на документи за участие в трети етап на класиране за приемане в паралелки VІІІ клас за учебната 2017/2018 година ще се извършва от 11 юли до 13 юли 2017 г. включително по един от следните начини по Ваш избор:

 

  1. Подаване на заявление за класиране по електронен път:

Ще се осъществява на следните адреси: https://priem.mon.bg  или   https://7klas.mon.bg.  Входът в системата е с входящ номер и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които те са получили от съответните училища. При избиране на професионална паралелка задължително се прикачва сканирано в PDF формат медицинско свидетелство /файлът трябва да е не по-голям от 2 MB/, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

 

  1. Подаване на заявление на хартиен носител:

В област Сливен ще се извършва в:

  • Регионално управление на образованието – Сливен /бул. „Братя Миладинови“ № 18, ет. 2, стая № 215/;
  • Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – Нова Загора.

Училищата-гнезда, които бяха използвани за подаването на заявления за първия етап на класиране, няма да извършват прием на заявления за третия етап, с изключение на посоченото училище в гр. Нова Загора.

 

Работното време на комисията в РУО – Сливен и в училището в гр. Нова Загора ще бъде, както следва: 11, 12 и 13.07.2017 г. от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 

При подаване на заявление на хартиен носител е задължително да присъства родител/настойник на ученика.

 

Документите, които следва да се подадат, са:

  • заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
  • копие на свидетелство за завършено основно образование;
  • копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от НВО;
  • копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии /независимо на кое място в заявлението е посочена професионална паралелка/.

Заявлението се предоставя на място при подаване на документите. Заедно с копията се носят и оригиналите на свидетелството, служебната бележка и медицинското.

 

В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента. В заявлението учениците подреждат желанията си по реда на предпочитание, но само за паралелки, в които са обявени свободни места.

 

Резултатите от трети етап на класирането ще бъдат обявени до 17.07.2017 г.

 

Записването ще се извършва в училището, в което ученикът е приет, на 18 и 19 юли 2017 г.

 

При записване в училището се подава заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и оригинал на медицинското свидетелство /за прием в професионални паралелки/.

 

Допълнителна информация може да бъде получена в РУО – Сливен.

 

 

 

РУО – СЛИВЕН

 

 

 

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.