Дати за провеждане на НВО в IV клас

Дати за провеждане на НВО в IV клас

 

Български език и литература – 10.05.2017 г.

Математика – 12.05.2017 г.

Човекът и природата – 15.05.2017 г.

Човекът и обществото – 16.05.2017 г.

 

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. Клас

Националното външно оценяване в VII клас се осъществява, съгласно Заповед № РД-09-1167/19.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката.

 

Седмокласниците полагат изпити за НВО по:

Български език и литература – 19.05.2017г.

Математика – 22.05.2017г.

Чужд език – 29.05.2017г.

 

Времетраене на изпитите

Български език и литература                                           Математика

 І модул – 60 мин.                                                                І модул – 60 мин.

ІІ модул – 90 мин.                                                               ІІ модул – 90 мин.

Английски език – 60 минути.

Изпитът по български език и литература

 І модул съдържа тест от 25 задачи. Максималният брой точки от модула е 65.

ІІ модул изисква писане на преразказ с дидактическа задача:

  1. Учениците изслушват веднъж текста за преразказа.
  2. Получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 мин., след което го връщат на квесторите. В останалите 75 минути пишат преразказа.
  3. По време на изслушването и на самостоятелното четене на текста нямат право да водят бележки. Максимален брой точки – 35.

Максимален брой точки от изпита – 100.

 

Изпитът по математика

 І модул съдържа тест от:

– 16 задачи, структурирани с четири възможни отговора, от които само един е правилен;

– 4 задачи със свободен отговор (кратък числов, символен или словесен).

Максимален брой точки от първи модул – 65.

 

ІІ модул съдържа 4 задачи с отворен отговор, от които:

– 2 задачи с кратък отговор (числов, символен или словесен), без да се описва подробно решение;

– 2 задачи с разширен отговор, в който да се опишат и аргументират задачите.

Максимален брой точки от втори модул – 35.

Максимален брой точки от изпита – 100.

 

 

Изпитът по чужд език

Съдържа 35 тестови въпроса.

 

Резултатите от него се вписват като текущи оценки в дневника.

 

В деня на изпитите по БЕЛ и математика

 

           Учениците влизат в училището не по-късно от 9:30 ч.  

           Носят документ за самоличност (лична ученическа карта) и служебна бележка за явяване на изпит, издадена от училището, в което учат.

           Предават на квесторите изключения си мобилен телефон.       

           Носят: По български език и литература – син химикал.

           По математика – линия, пергел, транспортир, триъгълник, син химикал, молив и гума.

 

 

Кандидатстване след VII клас

  1. За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването.
  2. Училището, в което учениците учат, им издава свидетелство за основно образование.

 

Важни срокове

        До 05.06.2017 г. – обявяване на резултатите от изпитите по БЕЛ и математика. Родителите и учениците имат право да видят писмената работа в допълнително обявен ден (до 5 дни след обявяване на резултатите).

       От 12.06.2017г.– получаване на служебна бележка с резултатите от изпитите по БЕЛ и математика. Предоставя се от училището, в което учи ученикът.

       От 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. – подаване на документи за участие в приема след VII клас

Дати за провеждане на НВО в IV клас.doc

Остави коментар

Имейл адресът Ви няма да бъде публикуван.