180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛЕВСКИ ! .. ЛЕВСКИ УМИРА, ЗА ДА ЖИВЕЕ!!!

Ето какво казва Миралай Тефик бей след като Левски е осъден на смърт:
– Хитър и прозорлив е…Умен човек, има честни очи, които дълбоко в мене гледат…Ако не бях турчин и не бях миралай, щях да тръгна след този човек!
– Ти си луд, Тефик бей! – възкликва Орхан бей – Неговите дири свършват до бесилото.
– Не! Започват от бесилото! Ти нищо не разбираш…Ние с теб живеем, за да умрем. ЛЕВСКИ УМИРА, ЗА ДА ЖИВEE!!!