Графици за консултации на учители с ученици и допълнителен час на класа – ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК!