ОБУЧЕНИЕ – Защита при бедствия, пожарна безопасност и оказване на първа помощ !!!