Начало на дейностите по проект „Твоят час“

 На 08.11.2016г. стартираха дейностите на групите по проекта „Твоят час”. Деца и родители с интерес посрещнаха първите занятия на сформираните групи за преодоляване на образователни дефицити, както и тези по интереси. Всеки ученик намери своето място в следните групи:

  1. „Четенето и писането е лесно и забавно” – начален курс, ръководител Лиляна Николова.  Групата ще работи върху преодоляването на образователни дефицити в областта на българския език.
  2. „Сръчни ръчички” – начален курс, ръководител Стоилка Стоилова. Групата е за занимания по интереси и ще се развиват умения за сръчност.
  1. „Подготовка за НВО” – VII клас, ръководител Димитър Кадиев, който ще работи върху подготовката на седмокласници по математика за НВО.
  2. „Традиции и обичаи – преди и сега ” – V-VIIIклac, ръководител Мария Станева. Групата е за занимания по интереси и ще даде възможност на учениците, забавлявайки се да се докоснат до миналото и да съхранят уважението към празнците и традициите днес.
  3. Да четем заедно” – V- VII клaс, ръководител Величка Ангелова. Групата е за занимания по интереси и ще осигури на участниците среща с непознати творци на детска литература, наши и чужди. Ще запознае учениците с използването на високите технологии при четене.