2013 г. Първи учебен ден ОУ „Хаджи Димитър“ с. Бяла, общ. Сливен

[iframe width=“420″ height=“315″ src=“//www.youtube.com/embed/y2PpIGVG80E“ frameborder=“0″ allowfullscreen]