Проект „Водата на нашата планета“ 2012 – 2013 г.

[iframe width=“420″ height=“315″ src=“//www.youtube.com/embed/g5gulhlZeQQ“ frameborder=“0″ allowfullscreen]