Програма посветена на Патронния празник на ОУ „Хаджи Димитър“ с. Бяла

1. Разговор "Подвигът на Хаджи Димитър в моето сърце"- до 09.05.2012 г.

2.Обявяване на победителите в литературен конкурс за приказка, разказ, есе, стихотгворение на свободна тема. -до09.05.2012 г.

3. Рисунка на асфалт-10.05.2012 г.

4. Спортни игри -10.05.2012 г.