РЪКОВОДСТВО

Директор на училището
 Велика Маринова
Учителка  по математика
 e-mail: dafinna@abv.bg
 
               УЧИТЕЛИ        

                                         

Начална учителка
Стоилка Стоилова
e-mail: tinka_s@abv.bg
ВТУ – Св. Св. Кирил и Методии – гр. Велико Търново
2015 година – Магистър Предучилищна и начална педагогика
Мария Циплакова
                                                                                                                                                      е-mail:  mimmozza@mail.bg       
Начална  учителка
Стоянка Желева
e-mail: vasilenajeleva@abv.bg 
Тракийски университет – гр. Стара Загора
2016 година – Бакалавър – Предучилищна и начална педагогика
Учителка  по Български език и литература
 Антония Бобева
e-mail: kalynova59@abv.bg
ПУ „Паисий Хилендарски „- гр. Пловдив
1989 година – Висше образование – Българска филология

Начална  учителка и учителка  по Английски език
                Стефани Петрова
 e-mail: stefani.petrova_sl@abv.bg
ТУ София – Колеж Сливен
2016 година – Бакалавър – Учител

 


Учител  по Математика, Физика и астрономия

Димитър Кадиев

e-mail: d.g.kadiev@abv.bg

гр. Кърджали – Учител математика и физика

1991 година


Учителка  по Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, ИТ

Мария Станева

e-mail: magi_staneva1@abv.bg

гр. Бургас – 1989 година – Магистър – Учител

ПУ „Паисий Хилендарски „- гр. Пловдив

Учителка  ЦДО

Радослава Илиева

e-mail: radoslava__ilieva@abv.bg

ТУ София – Колеж Сливен

 2017 година  Бакалавър – Учител

 

Счетоводител
Цонка Кондева

 

ХИГИЕНИСТИ

Маpия Иванова

Ганка Митева

ПАРАДЖИЯ

Георги  Иванов


ШОФЬОР НА АВТОБУС

Иван Мудев