РЪКОВОДСТВО

Директор на училището
 Росица Господинова
Учителка  по информатика и  информационни технолоии
 e-mail: rgos@abv.bg
 
               УЧИТЕЛИ        

                                         

Начална учителка
Стоилка Стоилова
e-mail: tinka_s@abv.bg
ВТУ – Св. Св. Кирил и Методии – гр. Велико Търново
2015 година – Магистър Предучилищна и начална педагогика
                                                                                                                                                      
Начална  учителка
Мария Новакова
Учителка  по Български език и литература
 Антония Бобева
e-mail: kalynova59@abv.bg
ПУ „Паисий Хилендарски „- гр. Пловдив
1989 година – Висше образование – Българска филология

Начална  учителка и учителка  по Английски език
                Стефани Събева
 e-mail: stefani.petrova_sl@abv.bg
ТУ София – Колеж Сливен
2016 година – Бакалавър – Учител

 


Учител  по Математика, Физика и астрономия

Димитър Кадиев

e-mail: d.g.kadiev@abv.bg

гр. Кърджали – Учител математика и физика

1991 година


Учителка  по Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, ИТ

Мария Станева

e-mail: magi_staneva1@abv.bg

гр. Бургас – 1989 година – Магистър – Учител

ПУ „Паисий Хилендарски „- гр. Пловдив

Учителка  ЦДО

Памела Кушкиева

e-mail: 

 

Счетоводител
Цонка Кондева

 

ХИГИЕНИСТИ

Маpия Иванова

Ганка Митева

ПАРАДЖИЯ

Георги  Иванов


ШОФЬОР НА АВТОБУС

Иван Мудев