Защо училището е най-хубавото място?

         За мен училище „Хаджи Димитър” е най-хубавото място. Тук сме се събрали деца от Въглен, Новачево, Градско и Бяла, защото искаме да учим, да четем и пишем.

Лелките поддържат стаите толкова чисти, че училището блести. Госпожите са много добри и умни и много ни обичат. Училището е като втори дом за нас – децата. Всички много се стараем да пазим чистота, помагаме на съучениците си и играем заедно. Имаме прекрасен двор с дървета, храсти, лалета, нарциси, иглика и много други цветя. Ние всички се грижим за градинките, окопаваме ги и засаждаме цветя. Баба ми разказа, че някои от дърветата са засадени преди много години, още когато училището е било ново. И тя е учила тук, но в старата сграда.

„Хаджи Димитър” е най-красивото училище. То е на три етажа, а нашата стая е на първия. Ние я украсихме и сега е най-красивата. Тук ни е много забавно с госпожа Ибриямова, госпожа Христова и госпожа Исмаилова.

Аз много нашето училище, то е най-хубавото на света!

                                            Владимира Иванова Алексиева – 2 клас

Красавицата и тролът

Имало едно време цар и царица. Те си имали две момичета: Стела и Аманда. Стела била мила и добродушна, а Аманда зла и коварна. Тя мразела сестра си, защото всички я харесвали. Един ден двете момичета отишли в гората. Докато Стела беряла цветя, сестра и я бутнала, тя си ударила главата и припаднала. През това време Аманда я затворила в една пещера. Когато Стела се събудила, до нея стоял един трол. Тя се уплашила, но се оказало, че той е много мил. След време Стела осъзнала, че е влюбена в него. Тя му разкрила любовта си и той изведнъж се превърнал в красив принц. Оженили се и заживели щастливо.

 Аманда се побъркала от злоба и умряла.

 

                                                             Пролетина Стоянова Гяурова

 

 

Детство мое

 О, детство мое, пълно със игри

Със детски песни и мечти.

Ти, толкоз искрено и чисто,

като поточе бликащо безспирно.

 Не мога времето да спра.

Да гоня детството в прахта.

Безгрижно цял ден да играя,

със слънцето да бягам към безкрая.

 Искам винаги да съм дете!

А възрастните казват: „Не!“.

Е,мога спомените да запазя

да бъдат моя огън,вяра…

                                                 Анна Димитрова Алексиева

                                                   6 клас, ОУ „Хаджи Димитър“

 

Какво е детството-игра?

Зная само, че не е мечта!

Като дъгата е красиво

и то самичко те открива.

Не мога с думи да го кажа –

игри, приятели и веселба…

В сърцето ми се то прибира

и оттам не ще и да излиза.

Открих го в приказка на баба

безгрижно, палаво и живо.

И скрих го в шепата си малка

да не изчезне, да се скрие.

Иванка Иванова Митева

 

6 клас, ОУ „Хаджи Димитър“

 

Момичето славей

   Имало едно време една много красива девойка на име Йоана.Тя много обичала птиците.Често се надпявала с тях,а гласът и звучал като песен на славей.Щом запеела,всички ставали работа и слушали в захлас нейната песен.

    Настъпили лоши дни за всички.Един жесток ловец почнал да избива птиците и да заплашва Йоана,че ако не се омъжи за него ще избие славеите,чучулигите,синигерите,лястовичките и всички птици.Йоана се изплашила,че наистина може да направи това и се принудила да омъжи за жестокия ловец,а той я искал за жена само заради гласа и.

   След месец,точно на сватбата им,Йоана се превърнала в славей и отлетяла,а ловеца се поболял от злоба и умрял.

 

Нина Стоянова V клас

ОУ „Хаджи Димитър“

с. Бяла, общ Сливен

 

                Щастливия син

    Имало едно време,един цар които живеел със своята жена и с тримата си синове в своето голямо царство. Царят вече щял да умира и извикал тримата си синове да им каже кой какво ще получи. Най-големият син получил царството,средният-работилницата,а най-малкият-една лампа. Тази лампа била вълшебна,но царят не му казал. Всеки си взел дела и си отишъл. След време най-големият син се пропил и пропилял всичко. Илия,така било името му,затънал в дългове и се наложило да му вземат царството.Нямал къде да отиде,отчаян се удавил в една река. Нито средният, Васил, нито малкият, Кирил, знаели, че Илия е умрял.

      След време Васил станал известен с майсторлъка си, но за кратко, защото се възгордял. Много хора се оплаквали от него,че вземал пари,а не вършел работа. Затова го осъдили и го пратили в затвор.А Кирил взел лампата, която не харесвал и без да знае я потъркал,да избърше праха,а оттам излязъл един вълшебен дух.Кирил втренчено го гледал.Духчето му казало че ще му изпълни три желания.Кирил много мислил и първото,което поискал било да има хубав и топъл дом. ”Готово”казало духчето. Второто му желание било да има жена,може да не е хубава,но да е работна.”Готово”. Жена му веднага се появила,и почнала да работи. А третото му желание било да е богат. ”Готово”. Когато се прибрал у дома, той заварил жена си да мете. Огледал се и видял каква хубава, и спретната къща има. Той много се зарадвал и веднага,започнал да  разглежда къщата. Когато влязъл, в една от стаите, видял много торби, с пари. След това излязъл и благодарил на духчето. Вече знаел, че баща му е дал най-ценното, си богатство на него. Оттогава Кирил заживял спокойно,и щастливо, в топлия си дом, с работливата си жена.

Иванка Митева V клас

ОУ „Хаджи Димитър“

с. Бяла, общ Сливен