Учебна 2023/2024 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Годишен план на училището

Училищен учебен план 1 клас

Училищен учебен план 2 клас

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 4 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

Учебна 2022/2023 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Училищен учебен план

Заповед на министъра на МОН БДП

Система БДП

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Учебна 2021/2022 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ
ПЕРИОДА 2020 – 2024 ГОДИНА

Програма  за подкрепа на личностното развитие на ученика

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Училищен учебен план

Учебна 2020/2021 година

Програма за гражданско образование

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Годишен план на училището

Етичен кодекс

Училищен учебен план

Правилник за дейността на училището

Правилник ЗБУВОТ

ПЛАН
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В
ОУ „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“ –
С.БЯЛА , В УСЛОВИЯТА НА СОVID-19
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

Учебна 2019/2020 година

Годишен план на училището

Дневен режим на училището

Етичен кодекс

Мерки за повишаване на качеството

Правилник за дейността на училището

Правилник ЗБУВОТ

Училищен учебен план

ПРОГРАМА-ЗА-ПРЕВЕНЦИЯ-НА-РАННО-НАПУСКАНЕ

Учебна 2018/2019година