История на училището
          По предание на стари хора в селото преди освобождението от  Османско иго е съществувал просветителски център от 8-10 дущи ученици, които са готвени под турско опекунство за просветени търговци, където пръв учител е бил българин от фамилията Кушкиеви.