За нас
 

Училището е средищно, а от 2010 г. защитено. В него се обучават деца от четири села на община Сливен- Бяла, Въглен, Градско и Новачево. След основен ремонт сградата е обновена и разполага с осем класни стаи, два компютърни кабинета, голям физкултурен салон, две физкултурни площадки на открито. За пътуващите ученици има обзаведена модерна трапезария, в която те получават топла храна, доставена от кетърингова фирма. За децата от начален курс има осигурена закуска.

            Основна цел за нас е  граденето на знания, постигане на добра езикова компетентност, умения за добра комуникация. Двама възпитатели, в начален и основен курс, подпомагат учениците за следващия ден. Завършилите ОУ ,,Хаджи Димитър” продължават успешно своето образование след VІІ и VІІІ клас и защитават достойно името на училището.

            Учителската колегия е отговорна, компетентна и инициативна.

Висококвалифицираните учители работят не само за интелектуалното развитие на децата, но и за тяхното възпитание, за нравственото им израстване. Важна роля за това играят работата по различни проекти, разнообразни извънкласни дейности и участия в образователни и културни инициативи.

             Образователната, възпитателната, извънласните дейности правят училището конкурентно, желано и отворено за добрите практики и за всеки, търсещ доброто образование.